Wij combineren het wonen, al niet met zorg gekoppeld, met multifunctionele serviceverlening.

Ons aanbod op wonen en zorg garandeert verblijf en zorg tot aan de laatste levensdag. Cliënten behoeven zich geen zorgen meer te maken of de zorgverlening wel toereikend zal zijn, als de zorg intensief en complex wordt. Verhuizen of overplaatsen is er dus ook niet bij, voor velen een hele grote geruststelling!

Hiervoor zetten wij feitelijk twee organisaties steeds in. Broeder en Zuster Zorg (zorgverlening) en Broeder en Zuster Home (verblijf). Beide organisaties zijn twee losse zelfstandige organisaties die hun eigen exploitaties voeren.

BEZH + BEZZ

U woont geheel zelfstandig, maar hebt vanwege enige lichamelijke beperkingen woningaanpassingen nodig en/of ondersteunende hulpmiddelen ten behoeve van uw zelfredzaamheid.

Wij kunnen in samenwerking met een aannemer, uiteraard tegen offerteprijzen, de benodigde woningaanpassingen verantwoord voor u realiseren. Hetzelfde geldt voor ons uitgebreide servicediensten pakket (bijv. alarmering, klussendienst, tuinman etc.). Gemakkelijk alles onder één dak bij ons te verkrijgen.

En mocht u op termijn vormen van thuiszorg nodig hebben, dan is 1 telefoontje naar ons voldoende.

Wonen met zicht op zorg

Wij combineren uw zelfstandig wonen, al dan niet gekoppeld met zorg of multifunctionele service verlening op uw eigen woonadres.

Door u in uw thuissituatie datgene te leveren wat nodig is, kunt zo lang dit verantwoord is, in uw eigen woning en buurt blijven wonen.

Omdat Broeder en Zuster Home een uitgebreid dienstpakket kan leveren, kunnen wij in veel vraagstukken adequaat en professioneel voorzien. Hierdoor is de slagingskans dat u nimmer hoeft te verhuizen reëel aanwezig.

Wonen met zorg

Mocht desondanks blijken dat het zelfstandig wonen niet langer verantwoord is, dan kunnen wij in overleg met u op zoek gaan naar een woonvoorziening van Broeder en Zuster Home, welke het beste bij u past.

In onze woonzorgvoorzieningen, garanderen wij wonen met zorg tot uw laatste levensdag. U hoeft zich geen zorgen meer te maken of de zorgverlening wel toereikend zal zijn, ook niet als de zorg intensief en complex wordt. Verhuizen of overplaatsen is er dus ook niet meer bij, voor velen een hele grote geruststelling!

Wij zorgen en begeleiden u op afgesproken zorgmomenten en zijn 24 uur voor u beschikbaar.

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met uw huisarts en/of specialist en kunt u extra behandelingen van fysiotherapie of ergotherapie krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat u het wonen in één van onze voorzieningen als uw eigen thuis gaat ervaren. Door het meeverhuizen van uw eigen meubels, fotolijsten, schilderijen, verlichting, vloerbedekking en gordijnen naar uw appartement, creëert u zelf uw eigen vertrouwde huiselijke omgeving en sfeer.

Een andere prettige gedachte is dat wij ook per woonvoorziening beschikken over enkele echtparen appartementen. Mocht een van u beiden zorg nodig hebben, dan kunt u toch bij elkaar blijven.

Woonzorgvoorzieningen

Indien zorg met verblijf noodzakelijk is, kunnen wij samen met u zoeken naar ons beste aanbod. Dit zullen wij doen vanuit uw wensen op het gebied van type verblijf, de omgevingslocatie en de woonstijl en het type zorgverlening welke voor u noodzakelijk is.

Onderstaande verblijfsvormen kunnen zowel bestaande als nieuwbouw objecten zijn. Zij moeten echter allen zoveel mogelijk voldoen aan ons Programma van Eisen met betrekking tot wooncomfort.

Wij kennen de volgende stijlen van wonen:

Eigen woning
verblijven of
aanpassen

Landelijk
wonen

Boerderij
variant

Randstad

Woontorens

Groepswoningen /
CPO’s

Appartementen

Diversiteit in wonen en zorgmogelijkheden per locatie

Een woonvoorziening voor senioren met een zorgbehoefte, dient aan verschillende eisen te voldoen.

Ook gelden er voor sommige vormen van zorg (bijvoorbeeld bij Psycho-Geriatrische ziektebeelden), zorgspecifieke eisen vanuit overheidswege.

Een woonvoorziening voor mensen met een vorm van dementie, moet en mag anders uitgerust zijn, dan een voorziening waar senioren wonen met een lichamelijke beperking.

 

Wij hebben enige algemene uitgangspunten als leidraad, namelijk:

Kamers:
Voorkeurs oppervlakte vanaf totaal 40/50m2, echter zijn variabele mogelijk en soms ook wenselijk. Per object dienen er ook ruimere wooneenheden aanwezig te zijn, bijv. voor echtparen -> gemiddeld 70 – 90 m2. Alle kamers dienen voorzien te zijn van een eigen douche, wastafel en toilet en een slaapkamer.

Kamers hebben geen drempels en worden leeg opgeleverd.

Algemene ruimtes:

Tevens zijn er verschillende algemene ruimtes, zoals een gemeenschappelijk ruimte voor gezamenlijke activiteiten, een centrale keuken met restaurant, fitnessruimte, een ruimte voor kapper en pedicure. Al onze woonvoorzieningen hebben een ruime tuin.

Graag willen wij in onze gebouwen een wijkfunctie creëren, zoals bijvoorbeeld voorzien in een wijkpost voor thuiszorg, maaltijdverstrekkingen of sociale welzijnsactiviteiten. Voor buurtbewoners kunnen wij aldus van grotere betekenis zijn en op deze wijze ontmoeten wij mensen uit de wijk in onze woonvoorzieningen, gezellig en goed voor de algehele sfeer!

Keuzes in de stijl van wonen, zeggen alleen iets over de stijl en de sfeer van het wonen. De 24-uurs zorgverlening en dienstenpakket is in iedere woonvorm hetzelfde

Diversiteit in wonen

Wij kunnen u snel helpen
met onze professionele netwerk.