Wij zijn een coöperatie.

Broeder en Zuster Zorg en Home brengen een aantal logische zorg zaken bij elkaar.

Dit is van (thuis)zorg tot intramuraal verblijf en hierbij leveren wij zorg zowel vanuit de private als ook de publieke financieringsstromen. Dit wordt anno 2019 gerealiseerd met de laatste stand der techniek en maatschappelijke opvattingen.

Decentralisatie en kleinschaligheid zijn de kernwoorden van ons succes.

De organisatiestructuur is zodanig ingericht dat bovengenoemde zaken mogelijk worden.

Er is geen tussenlaag van managers. Naast de staf, gaan wij direct over tot de buitendienst in wijkteams. Broeder en Zuster Zorg voldoet aan een goed bestuur en ondersteunt de Governance code volledig;

De combinatie met type verblijf en type signatuur is sterk anno 2019. Wij krijgen vele verzoeken van allerlei soorten gelijkgestemden om samen oud te willen worden. Wij zullen hier meerdere programma’s voor ontwikkelen;

Dit is een van de sterke punten van een flexibele organisatie, die snel en adequaat kan opereren in een lokale gemeenschap. Wij organiseren nagenoeg in het woongebied van waar onze cliënten verblijven. De cliënt is in zijn woonomgeving vertrouwd met het sociale netwerk dat hem/haar omringd en waar een beroep op gedaan kan worden indien wenselijk;

Wij benutten optimaal deze vorm van samenwerking tussen beide organisaties. Dit maakt dat beide organisaties bijzonder flexibel zijn in hun werkwijze. Dit werkt efficiënt bij een overschot of krapte van medewerkers, zij kunnen overal worden ingezet. Daarnaast voorkomt deze werkwijze ook een vorm van bedrijfsblindheid, medewerkers worden door deze vorm van samenwerking extra positief geprikkeld.

Een coöperatie is een speciale vereniging
die gericht is op samenwerking en die overeenkomsten
aangaat met en voor haar leden.