Dat zo lang mogelijk zelfstandig wonen het basis onderdeel is van de ouderenzorg, zodat mensen niet hoeven te verhuizen.

Als wij hier preventief rekening mee kunnen houden, dan kunnen wij de drie eenheden (wonen, zorg en een combinatie van die twee) tot één geheel maken. Namelijk wonen met uitzicht op een goede verzorging, zonder te verhuizen!

 

Wonen, met vooruitzicht op aangename zorg.

Naarmate mensen ouder worden, nemen de kennissen/mensen eromheen af. Als je deze lijn doortrekt dan ontstaat het fenomeen eenzaamheid. Wij willen vanaf een bepaalde leeftijd (60 jaar) wooneenheden creëren waarbij mensen oud kunnen worden, zonder dat zij hoeven te verhuizen. Immers, ieder mens heeft een woning en door niet te hoeven verhuizen kan men zijn/haar kennissenkring behouden.

Doel

U blijft in uw eigen vertrouwde omgeving,
met uw eigen sociale netwerk.