Missie

Onze missie is om verspreid over heel Nederland het realiseren van kleinschalige woon-zorg bestendige woningen en/of woonvoorzieningen met alle facilitaire en modulaire dienstverleningen, zodat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

 

Visie

Broeder en Zuster Home identificeert zich graag met haar kernwaarden:

Transparantie, Vertrouwen, Gelijkwaardigheid, Oprechtheid, Idealisme, Nabijheid en Respect.

Tegelijkertijd houdt zij oog voor de realiteit en de verschuiving van het accent van een productgerichte naar een meer oplossing- en resultaatgerichte cultuur in de zorgsector. Het beroep dat de overheid in toenemende mate doet op de eigen kracht van de burger in het algemeen en de zorgcliënt in het bijzonder, vergt de ontwikkeling van innovatieve zorgvormen en van samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines in de zorg- én welzijnssector.

Verschillende woonvormen

Zo wil ik wel 135 jaar oud worden.